Service

Homepage

Nieuwsbrief

Adverteren!?

Artikel plaatsen?

Advertenties

 

Betonrot

Onderhoudsplan

Energielabel nodig?

Bouwtechnische keuring

 

Actie: Energielabel

 

Veel meer woningen verkocht!

De huizenprijzen in Flevoland zijn vorig jaar 5,35 procent gestegen, ruim een half procent onder de gemiddelde landelijke prijsstijging van 5,9 procent. De gemiddelde koopsom van een Flevolandse woning kwam in 2006 uit op bijna 207.000 euro. De waardestijging was het grootst bij appartementen, vrijstaande woningen en twee-onder-één-kappers. Opvallend in Flevoland is de stijging van het aantal verkochte woningen.
Dat cijfers zijn afkomstig van het Kadaster, dat zich baseert op de daar ingeschreven koopakten.

Het aantal verkochte woningen in Flevoland kwam vorig jaar uit op net iets meer dan 5500. Dat is een stijging in de verkoop van 6,2 procent in vergelijking met 2005. Het is het hoogste stijgingspercentage van Nederland. Flevoland zit ver boven het landelijke cijfer van anderhalf procent. Ter vergelijking: in Zeeland daalde het aantal woningverkopen met 2,2 procent.

Ondanks de stijging van de prijs van appartementen (bijna negen procent) daalde het aantal verkopen met ruim zes procent. Het gaat dan om een kleine 400 verkochte appartementen. Kopers telden vorig jaar voor een gemiddeld Flevolands appartement 180.000 euro neer. Voor een twee-onder-één-kapper 265.000 euro, voor een vrijstaande woning 399.000 euro, voor een hoekwoning 192.000 en voor een rijtjeshuis 182.000 euro.

Relatief gezien waren vrijstaande woningen het populairst. Daarvan steeg de verkoop met 22 procent. Bij twee-onder-één-kappers nam het aantal verkopen met ruim tien procent toe.

Makelaars zetten vraagtekens bij de cijfers van het Kadaster. ‘Meer dan vijf procent stijging van de verkoopprijzen; waar is dat in Flevoland?’, zegt de Dronter makelaar Bertus Flipse, die vijf jaar voorzitter was van de NVM Flevoland.

Het Kadaster geeft vaak te hoge cijfers, meent zijn collega Harry Scholtens van Sinke Makelaardij. ‘Het Kadaster kijkt ook alleen naar de opbrengst. Wij kijken ook naar het verschil tussen vraagprijs en koopprijs. Dat geeft een veel beter beeld van de stemming in de markt’, voegt Scholtens eraan toe.


Stentor

Moderne woningcorporatie is sociale weldoener
door Peet Vogels


DEN HAAG (GPD) - Scholing voor werkloze jongeren, interculturele ontmoetingsruimtes en het ophalen van huisvuil. De woningcorporaties zijn al lang niet meer de suffige beheerders van goedkope huurwoningen. De volkshuisvesters van weleer zijn maatschappelijke ondernemingen geworden die de leefbaarheid van de buurt willen bevorderen.
In de Utrechtse wijk Overvecht is woningcorporatie Mitros inmiddels zelf begonnen met het ophalen van huisvuil. ,,De gemeente doet dat maar eens per week, terwijl de mensen hun vuil de hele week op straat zetten. Daarom halen wij het op, om de wijk netjes en leefbaar te houden,'' zegt Yves Vermeulen van Mitros. ,,Later overleggen we wel met de gemeente over de rekening.''
De actie van Mitros is een goed voorbeeld van de snel veranderde houding van woningcorporaties. Enkele jaren geleden ging de discussie nog over het nut en de noodzaak van de volkshuisvesters. De woningnood was opgelost en voor de woningbouwverenigingen restte slechts de taak om de groep minstbedeelden te huisvesten. De rest kon aan de markt worden overgelaten.
Maar in een paar jaar tijd hebben de corporaties zich omgevormd tot maatschappelijke ondernemingen die een spilfunctie willen vervullen voor de leefbaarheid van oude wijken. Dat is logisch meent Vermeulen, die ook namens De Vernieuwde Stad spreekt, een samenwerkingsverband van 21 grote woningcorporaties in Nederland die de komende jaren miljarden in de oude wijken pompen. ,,Corporaties zitten heel langdurig in wijken en zijn er dus sterk bij betrokken. Bovendien kennen wij de wijken en de problemen die er spelen goed.''
De moderne corporatie verft niet alleen de buitenkant van de huurwoning, maar verzorgt ook het groen in de straat en betaalt de buurtconciërge die er op toeziet dat er geen rommel in de portieken wordt gegooid. Maar ook multiculturele ontmoetingscentra en sportveldjes zijn tegenwoordig een normaal onderdeel van de vastgoedportefeuille van de corporaties geworden.
Voor Nellie Verbugt, oud VVD-Kamerlid en inmiddels commissaris bij woningcorporatie Limburg Wonen, zijn dat nog te begrijpen investeringen. Maar soms nemen corporaties teveel hooi op hun vork, meent zij. ,,Corporaties moeten vooral in stenen investeren. Leefbaarheid is een erg breed begrip en corporaties moeten niet overal inspringen. Huizen en voorzieningen om de wijk leefbaar te houden en weerbaar te maken dàt is de opgave.''
Corporaties doen inmiddels veel meer. Ze geven werkloze jongeren stageplaatsen in het kader van een beroepsopleiding en organiseren buurtfeesten of sponsoren daklozenopvang. In Rotterdam adopteerde Vestia de probleemflat de Paperclip. Ze zetten er een manager in die de bewoners hielp met hun problemen en bemiddelde bij het zoeken naar werk. Door de intensieve aanpak is de Paperclip inmiddels probleemflat af. In 2005 gaven de woningcorporaties 184 miljoen euro uit voor leefbaarheid. Dat is gemiddeld 191 euro per woning. Geld, dat overigens uiteindelijk wel door huurders moet worden opgebracht.
De vraag of corporaties buiten hun boekje gaan is niet zo relevant, meent professor Van der Schaar, hoogleraar Volkshuisvesting en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Je moet geen ideologische discussie houden over de vraag of huisvuil ophalen een taak van de gemeente of van de corporatie is. Corporaties zetten hun kapitaal in voor maatschappelijke activiteiten en dat moet je juist toejuichen.''
Politieke druk speelt ook een rol, denkt Van der Schaaf. PvdA en ChristenUnie, de partijen die nu met het CDA onderhandelen over een regeerakkoord, hebben al eerder een begerig oog laten vallen op de miljardenreserves van de corporaties. Zouden die niet kunnen worden afgeroomd voor stadsvernieuwing? Van der Schaaf: ,,Die discussie zijn de corporaties nu vóór.''
Overigens is er volgens de hoogleraar ook nog een solide economische reden voor de dadendrang van corporaties. ,,Als je de leefbaarheid in oude wijken verbetert, wordt het vastgoed van dezelfde corporaties meer waard. Zodoende kunnen de miljardeninvesteringen weer worden terugverdiend.''

StentorVeel meer woningen verkocht
door DIK VAN HERWAARDEN


FLEVOLAND - De huizenprijzen in Flevoland zijn vorig jaar 5,35 procent gestegen, ruim een half procent onder de gemiddelde landelijke prijsstijging van 5,9 procent. De gemiddelde koopsom van een Flevolandse woning kwam in 2006 uit op bijna 207.000 euro. De waardestijging was het grootst bij appartementen, vrijstaande woningen en twee-onder-één-kappers. Opvallend in Flevoland is de stijging van het aantal verkochte woningen.
Dat cijfers zijn afkomstig van het Kadaster, dat zich baseert op de daar ingeschreven koopakten..

Het aantal verkochte woningen in Flevoland kwam vorig jaar uit op net iets meer dan 5500. Dat is een stijging in de verkoop van 6,2 procent in vergelijking met 2005. Het is het hoogste stijgingspercentage van Nederland. Flevoland zit ver boven het landelijke cijfer van anderhalf procent. Ter vergelijking: in Zeeland daalde het aantal woningverkopen met 2,2 procent.

Ondanks de stijging van de prijs van appartementen (bijna negen procent) daalde het aantal verkopen met ruim zes procent. Het gaat dan om een kleine 400 verkochte appartementen. Kopers telden vorig jaar voor een gemiddeld Flevolands appartement 180.000 euro neer. Voor een twee-onder-één-kapper 265.000 euro, voor een vrijstaande woning 399.000 euro, voor een hoekwoning 192.000 en voor een rijtjeshuis 182.000 euro.

Relatief gezien waren vrijstaande woningen het populairst. Daarvan steeg de verkoop met 22 procent. Bij twee-onder-één-kappers nam het aantal verkopen met ruim tien procent toe.

Makelaars zetten vraagtekens bij de cijfers van het Kadaster. ‘Meer dan vijf procent stijging van de verkoopprijzen; waar is dat in Flevoland?’, zegt de Dronter makelaar Bertus Flipse, die vijf jaar voorzitter was van de NVM Flevoland.

Het Kadaster geeft vaak te hoge cijfers, meent zijn collega Harry Scholtens van Sinke Makelaardij. ‘Het Kadaster kijkt ook alleen naar de opbrengst. Wij kijken ook naar het verschil tussen vraagprijs en koopprijs. Dat geeft een veel beter beeld van de stemming in de markt’, voegt Scholtens eraan toe.


Stentorr


Koopakten voor huizen dalen in prijs, testament steeds duurder


Een beetje assertieve huizenkoper betaalt tegenwoordig bij de notaris voor zijn hypotheekakte minder dan 700 euro. Diezelfde akte kan een minder assertieve koper 2000 euro kosten. Het is een gevolg van concurrentie tussen de notarissen.

De notaris zelf lijkt echter te lijden onder de marktwerking. Gemiddeld wordt zijn boterham steeds dunner, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2003 zijn de gemiddelde tarieven met 2 procent gedaald. De onroerendgoedakten werden zelfs 8 procent goedkoper.

Onroerendgoedtransacties zijn goed voor tweederde van de omzet van notarissen. Vandaar dat sommige makelaars zich zorgen maken over de prijzenslag in deze beroepsgroep.

‘Brokken kunnen niet uitblijven’, stelt een van de makelaars, die anoniem wil blijven omdat hij dagelijks aan tafel zit bij goedkope en bij dure notarissen. Hij voorspelt dat huizenkopers in de toekomst meer en meer gedupeerd zullen worden door fouten van goedkope, gehaaste notarissen.

Het aantal klachten over notarissen is de afgelopen jaren niet toegenomen, sust Wilbert Kolkman, hoogleraar notariaat in Groningen. Toch maakt ook hij zich zorgen over broddelwerk van sommige notarissen als gevolg van de marktwerking. Hij vermoedt dat de meeste fouten pas over lange tijd bekend zullen worden. ‘Wanneer een koopakte niet deugt, kan het soms twintig jaar duren voordat blijkt dat die garage toch niet is meeverkocht’, stelt Kolkman.

De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) is altijd tegen de invoering van marktwerking geweest. Een KNB-woordvoerder wijst op de stijgende tarieven van familiezaken als testamenten en samenlevingscontracten. Die zijn door de marktwerking juist duurder geworden sinds 2000. Het CBS berekent de prijsstijging voor familiezaken bij de notaris op 12 procent.

Over deze prijsstijging maakt de KNB zich geen zorgen. Volgens de notarissen subsidieerden de dure koopakten vroeger de goedkope testamenten. Dat is nu voorbij. ‘Een nadelig gevolg van de marktwerking is dat een testament voor een bijstandsmoeder duurder is geworden’, concludeert de KNB-woordvoerder.

Hij denkt overigens niet dat de kwaliteit van het werk van de gemiddelde notaris achteruit is gegaan. Daarvoor heeft de beroepsgroep een ‘kwaliteitsborgingssysteem’ opgezet.

Wel neemt het aantal notarissen gestaag toe. De KNB beëdigt binnenkort de 1500ste notaris. Drie jaar geleden turfde de organisatie nog 1400 notarissen. In 1999, voor de nieuwe Notariswet, telde Nederland 1300 notarissen.

Peter Ruys, oprichter van de website www.degoedkoopstenotaris.nl ziet alleen maar voordelen van de marktwerking. Hij vergelijkt dagelijks de tarieven van meer dan zeshonderd notariskantoren en ziet grote verschillen. Volgens deze website zijn de goedkoopste tarieven voor koop- en hypotheekakten te vinden in Leeuwarden. De duurste akten worden afgesloten in Amsterdam en omgeving.

Ruys is niet bang voor wanpresttaties. Volgens hem zijn er altijd goede en slechte notarissen geweest. De marktwerking geeft hem juist meer garantie dat er goed werk wordt geleverd, omdat een notaris anders klanten verliest.

Kolkman, naast zijn hoogleraarschap één dag per week werkzaam in Leeuwarden, is daar sceptisch over. ‘Moet je een ambtenaar – een notaris is tenslotte een ambtenaar met belangrijke publieke taken – overleveren aan de markt? We hebben toch ook geen marktwerking voor rechters?’, stelt hij. ‘Een website met www.degoedkoopsterechter.nl, dat kan toch ook niet.’

Toch is hij zelf ook ‘noodgedwongen’ commerciëelgaan denken: bij het afsluiten van een contract voor huwelijkse voorwaarden zal hij, net als zijn collega’s, niet vergeten te informeren of een testament ook gewenst is. ‘Dat is wat de markt van notarissen vraagt.’

Volkskrantt


Oude beloftes versus betaalbare huizen
Door onze verslaggever


Dinsdag, 23 januari 2007 - VEENENDAAL - Wat telt zwaarder? Verwachtingen die zijn gewekt bij bewoners van de Wilhelminastraat. Of betaalbare woningbouw en het aanzien van Veenendaal
De gemeenteraad beantwoordt die vraag op 7 februari.

Al meer dan tien jaar bestaan er plannen om langs de Weverij in het Veenendaalse centrum woningen te bouwen. Daarvoor zijn jaren geleden de enorme achtertuinen van voormalige arbeiderswoningen aan de Wilhelminastraat gekocht. De nieuwe panden worden met de rug naar de achterkant van de bestaande huizen geplaatst. In 2005 kwamen de laatste tuinen in gemeentebezit en besloot het toenmalige college langs de Weverij appartementen bouwen. Om zoveel mogelijk sociale, betaalbare woningen te kunnen bouwen, opperde het bestuur om in vier tot vijf lagen te bouwen.

Dat schoot de bewoners van de Wilhelminastraat in het verkeerde keelgat. In hun beleving zou de bouw in hun achtertuin maximaal tien meter hoog worden. Zwart op wit zijn deze afspraken volgens wethouder Cees Sanders nooit gemaakt. Het stond in het bestemmingsplan. „Maar juridisch gezien is dat geen afspraak. Bovendien hebben we een aantal complete huizen gekocht, de tuin er afgehaald en vervolgens weer doorverkocht. De nieuwe kopers hebben we niets beloofd.“

Ruim een jaar geleden gaf de raad het college de opdracht toch nog eens naar de plannen te kijken en met alternatieven te komen. Het college heeft een aantal variaties doorgerekend, maar blijft bij het oude plan. Gisteravond discussieerde de raadscommissie Stad erover. Zo’n twintig bewoners luisterden wat de commissie van de plannen vond. Drie insprekers herinnerden de politici er nog maar eens aan wat in hun ogen de vroeger gemaakte afspraken zijn.

Een aantal partijen is gevoelig voor de oude beloftes. ChistenUnie, SP, SGP en GroenLinks willen dat er in maximaal drie bouwlagen toch voldoende betaalbare huizen worden gebouwd. De drie ton die dat extra kost, nemen ze voor lief. Lokaal Veenendaal neigt er naar dit plan te steunen.

De VVD steunt het plan van het college. Het CDA is verdeeld, de PvdA twijfelt. Maar het lijkt erop dat de twee kiezen voor de hogere variant met meer sociale woningbouw. De drie stemmen van Lokaal Veenendaal geven waarschijnlijk de doorslag voor hoog of laag.De Gelderlander

Startershuizen aan Dapperweg
door Melita Lanting


BURGH-HAAMSTEDE - Woningbouwvereniging Zeeuwland gaat vijf nieuwe jongerenappartementen bouwen in Burgh-Haamstede. De nieuwe huizen komen aan de Dapperweg. Vier bestaande appartementen naast de nieuwbouw worden gerenoveerd.
De nieuwe appartementen komen op de plaats van het voormalige kantoor van een bouwbedrijf aan de Dapperweg. Het kantoorpand gaat plat en daarvoor komt een pand met drie woonlagen terug. „Maar aan de voorkant van het gebouw zie je dat niet. Dan is het gewoon één woonlaag, waarna het dak begint“, legt directeur A. de Ceuster uit. „Het gebouw wordt aangepast aan de omgeving.“ Aan de achterkant van het nieuwe pand is wel te zien dat het om meerdere woonlagen gaat.

Op de begane grond komen twee appartementen met woonkamer, slaapkamer, open keuken en terrasje. Op de eerste verdieping komen ook twee appartementen met ieder een eigen balkonnetje en onder de kap komt het vijfde appartement over de volle breedte van het pand. Ook dit appartement krijgt een balkonnetje.

Het is de bedoeling dat de bouw in mei van start gaat.

Naastgelegen appartementen in de Ooststraat (ook eigendom van Zeeuwland) worden gerenoveerd. Deze huizen krijgen aan de achterzijde een uitbouw en een dakkapel.

Met de bouw van de jongerenappartementen wordt een diepe wens van jongeren in Burgh-Haamstede voor een klein deel vervuld. „Hier ben ik alleen maar positief over“, zegt voorzitter W. Ginjaar van de dorpsraad. „Dit komt de leefbaarheid van het dorp zeer ten goede. Als jongeren kunnen blijven, is dat weer goed voor de economie en de bevolkingsopbouw van het dorp. Ik hoop dat de gemeente nu ook snel komt aansluiten.“ De gemeente heeft in november 2005 aangekondigd een integrale visie te willen ontwikkelen voor woningbouw (en starterswoningen in het bijzonder) op een aantal locaties in Burgh-Haamstede. Dit is toegezegd naar aanleiding van een burgerinitiatief in het dorp om starterswoningen in eigen beheer te gaan bouwen. Een initiatief dat genomen is om de bouw van goedkope jongerenhuisvesting te bespoedigen. De gemeente wilde dit plan echter niet afzonderlijk behandelen, maar eerst een integrale visie ontwikkelen. De visie is echter nog niet van de grond gekomen. Wel is inmiddels een stedenbouwkundig bureau uitgezocht die de plannen moet maken en binnenkort gaat dit bureau aan de slag.

PZC


Bouw oorzaak extra stormschade


GOES - De storm van donderdag heeft veel schade kunnen veroorzaaken doordat bouwregels slecht worden negeleefd. In totaal veroorzaakte de storm voor 160 miljoen euro schade. Zeeland neemt hiervan vijf miljoen voor zijn rekening. | Foto's storm in Zeeland|
Volgens onderzoeksinstituut TNO en het ingenieursbureau voor dak- en gevelwerken BDA is stormschade aan gevels volstrekt onnodig. De bouwers van de panden met stormschade hebben het niet zo nauw genomen met de regels, of het toezicht op het bouwproces schiet tekort.

Opvallend is dat de storm vooral schade aan gevels van nieuwere gebouwen heeft veroorzaakt. „Dat komt omdat er steeds vaker gebruikt wordt gemaakt van lichtere gevelplaten“, aldus adjunct-directeur Chris van der Meijden van BDA.

Zowel BDA als TNO stellen echter dat aan het gebruikte materiaal niets mankeert, dus de fouten zitten in het ontwerp, het gebrekkige onderhoud of het niet nakomen van de bouw normen. De instituten vinden dat er serieus nagedacht moet worden over de terugkeer van de hoofdconstructeur op de bouw.

De storm richtte in Zeeland voor vijf miljoen euro schade aan. Dat is de voorlopige schatting van verzekeraars. De meeste claims betreffen weggewaaide dakpannen, omgewaaide schuttingen en schade aan auto’s. Gisteren liep het storm bij ZLM Verzekeringen in Goes. Aan het eind van de middag naderde het aantal schademeldingen de tweeduizend. Volgens directeur schade M. Schroevers zijn die samen goed voor één miljoen euro.

Ook Interpolis noteert rond de één miljoen euro schade in de provincie. Deze verzekeraar heeft tot nu toe achthonderd meldingen uit Zeeland gekregen, waarvan tweehonderd van bedrijven en boeren. Schroevers van de ZLM komt voor de provincie uit op een totaal schadebedrag van rond de vijf miljoen euro. „ZLM en Interpolis hebben rond de veertig procent van de Zeeuwse verzekeringsmarkt in handen. Als wij samen zo’n twee miljoen euro moeten uitkeren, is het rekensommetje snel gemaakt.“

ZLM heeft 25 medewerkers van andere afdelingen ingezet, Interpolis 120 extra medewerkers. ZLM en Interpolis bleven zaterdag telefonisch bereikbaar.

PZC

BRON: ANPP

Het laatste nieuws op hoofdlijnen:

Kopersmarkt biedt kansen voor starters

Huizenmarkt houdt zich relatief goed

Woningverkoop in Nederland stijgt in Maart en April 2009

'Groen energielabel gunstig voor prijs huis'

Kabinet doet weinig voor eigenwoningbezitters

Wat is de betekenis van een Funderingscode?

Koper bedrijf schuift steeds meer risico's af op verkoper

De iXXiO, het eerste vrijstaande Passiefhuis voor starter in de markt

Tijdelijke verhuur koopwoning: redding in nood of financieel risico?

Hypotheekverstrekkers moeten verantwoordelijkheid nemen

Gemiddelde huurprijs in Nederland stijgt ondanks groei van het aanbod

VBO Makelaar: crisismaatregelen woningmarkt kabinet te eenzijdig

Verkoopprijs woningen blijft dalen

Daling huizenprijs versnelt

Doorgeroeste spouwankers en betonrot oorzaak vallende gevel Treublaan

VROM controleert gemeenten op gevelinspectie

Woningprijs in 2008 naar nieuwe top, transacties gedaald!

Zuka speelt met woningruil in op stagnerende woningmarkt

Self-fulfilling prophecy dreigt voor woningmarkt

Huizenkoper wacht op prijsdaling

Woningmarkt kraakt, maar vertoont stabiel karakter

Hoe herkent u een vochtprobleem?!

Makelaar moet duidelijk zijn over onderhoudskosten flat

Info & bestrijding houtaantastende insecten

Woningmarkt in zeer zwaar weer terechtgekomen

Impuls voor de energielabelsector vanuit Den Haag en Brussel.

Gemeente kan slapende VvE activeren

Checklist om functioneren VvE te benadrukken

Gemeenten naar rechter bij slecht onderhoud appartementsgebouwen

Kerstmis zonder kerstster door houtrot

Dordrecht krijgt er 500 monumenten bij

Onderhoud van appartementen afdwingbaar

Goedkope woningen komen maar zelden op de markt.

Cusvellervloeren

Onrust onder huizenbezitters

Problemen rond het energielabel eindelijk opgelost.

Woning verkopen - Alles over Woning verkopen

Woning keuren - Alles over woning keuren!

Huis keuren - Alles over Huis keuren!

Grondprijzen kunnen tien procent omhoog zonder marktverstoring

Europa doet de gloeilamp in de ban

Bouwen aan vertouwen op de woningmarkt

Toolkit bestaande bouw in productie

Kopen van buitenlandse woning in crisistijd

Nieuw online programma laat mensen langer thuis wonen

Marktstrategisch concept voor ”levende” bouwwerken biedt perspectief

EK voetbal slecht voor de woningmarkt

Betaal minder belasting: verlaag je WOZ

Strengere hypotheekregels helpen woningmarkt om zeep

Bouwtechnische keuring informatie

aankoopkeuring informatie

Bouwkundige keuring informatie

De perfecte bouwtechnische keuring - Perfectkeur

Het perfecte energielabelrapport - Perfectlabel

Paniek onder makelaars over no cure no pay

Huis kopen in Turkije voorlopig onmogelijk

Huizenverkopers kiezen massaal voor nieuwe media

Betaalbaarheid huizen bereikt dieptepunt

Nederlandse huizen duurste van Europa - Buurlanden zijn een stuk goedkoper

Omkoping centraal bij vastgoedfraude

Belgische vastgoedmarkt vertraagt, maar crasht niet

Rabobank: Huizenprijzen blijven stijgen

Timmeren leer je pas op de bouw

Huizenkopers vragen niet naar energiezuinigheid nieuwe woning

Zorgfraudeur kan erop los declareren

Burgemeester van Assen is af en toe de weg kwijt

Zoet u een bouwtechnische keuring?

Huizen dit jaar 15 procent duurder

Nieuwe Haagse regels moet nieuwbouw versnellen

De onaanvaardbare stilte in de bouwsector

'Speculatie drijft prijzen Amsterdamse woningen op'

Goedkeuring voor bouw kolencentrale op Maasvlakte

Locaties voor bouwtechnische keuringen!

Strukton bedenkt stad onder Amsterdam

Kwart miljoen voor bouw goedkope huizen

Tien tips om oplopende inflatie te counteren

Plan geëist voor voldoende goedkope huizen in Ede

Woningbouw-vereniging pleit voor vrije woningmarkt sociale huurwoningen

Koophuis voor starter nauwelijks haalbaar

Rijksbouwmeester oordeelt over bouw woontoren

Huren of kopen: de voor- en nadelen

Dronten heeft eerste koolstofbrug ter wereld

Aanval op de verkrotting

Schaarste op Veluwse woningmarkt

Duiven veroorzaken houtrot in Barneveldse kerktoren

Kempke toch weer in beeld voor bouw

Koper biedt hoger dan vraagprijs

NVM: Hier geen Amerikaanse toestanden

Huizenprijs daalde in februari

Opinie Renteverandering op komst

Een huis (ver)kopen: het koopcontract

Woningmarkt komt in grote problemen

Bieden op een huis, hoe gaat dat

Huizenprijs stijgt fors begin 2007

Huizen staan te lang te koop

Conclusies Eigen Huis niet correct

Een goed bouwtechnische keuring door heel nederland!

Vroeger was er meer schik op bouw

Bouwinnovaties onder de hamer

Huizenkopers zijn steeds vaker de dupe van drukke notaris.

Taxatie huis beter toelichten

Bredase huizensite (DIMO) opent aanval op klassieke makelaar

Lening voor starters die huis wilen kopen

NVM graaft graf voor haar eigen kindje Funda

Geen verder onderzoek naar machtsmisbruik NVM

Amerikaanse huizenmarkt boert verder achteruit

Meer Nederlanders wonen net over de grens

Kans van 1 op 26 op een huis in Lisserbroek.

Bouw ronddraaiend huis rotonde begint

Bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie

Betaalbaarheid woning neemt verder af

Huisjesmelker van het jaar dwarsboomt haar huurders

Site over geloven en eenheid onder christenen.

De lasten van een te duur huis

Milieuheffingen jagen woonlasten op

Huizenprijs gaat dit jaar 2007 flink stijgen

NVM: huizenmarkt start prima in 2007

Aftrek hypotheekrente blijft overeind

Bouw stuwt groei Nederlandse economie

Aannemers willen fouten in nieuwbouw terugdringen

De WOZ Het Hoe! en Wat?

Gemeentelasten in een ander daglicht

Alle informatie over energie!

FNV Bouw Afblijven van hypotheekrenteaftrek

Explosieve stijging kosten in de bouw

Polen flink actief op Engelse huizenmarkt

Tilburg bouwt goedkope huizen voor afgestudeerden

Prijzen op Belgische woningmarkt stegen ook in 2006

CDA en SP en GroenLinks willen meer betaalbare huizen

Huizen in Bloemendaal het duurst

Bangmakerij over de renteaftrek

Huizenprijs met bijna 6 procent gestegen in 2006!

Veel meer woningen verkocht

Kinderdagverblijf dicht vanwege asbest

Bouw krijgt 7 procent pas op met loonsverhogingen

Geknoei in de bouw kost miljarden

Meer huizen gedwongen verkocht met verlies

Beste idee voor eerste eigen huis levert 8.000 euro op

25.000 banen extra in de bouw

Prijzen bouw trekken flink aan

Alternatief makelaars voor beperking hypotheekaftrek

Kopen van een huis steeds moeilijker

NHG-fonds moet starter woningmarkt helpen

Moord op Van Gogh drukt huizenprijzen

Huizenkoper in de weer overspannen huizenmarkt

CPB: Lagere aftrek rente treft weinig huizen

De Starter is echt de gebeten hond

Afdingen lastiger voor huizenkoper

Amper een huurhuis gebouwd

Bijna record aanbouw nieuwe woningen

Fiscus let op winst verkoop huis

Eigen huis alleenverdieners steeds lastiger

Koper draait veelal op voor diefstal in bouw

Provincie wil geld van corporaties bouw ouderenwoningen

Starter woningmarkt opnieuw de klos

Malafide Polen overspoelen regio

Hypotheek maximaal vierenhalf 4,5 keer inkomen

Bouwinspectie blijkt gat in de markt

Stel je eigen woning samen

Lage bouwactiviteit in Kop van Noord-Holland

Dankzij Koopgarant goedkoper een eigen huis

Gemiddelde koopsom daalt in november

Groei verkochte huizen in Nederland valt tegen

NVM huizenprijzen licht gestegen

Kamer akkoord met soepeler toegang Polen in bouw

Aantal huizen in aanbouw VS november stijgt sterker dan voorzien

Kadaster voor vierde maand achter elkaar minder huizen verkocht

Column: Hypotheekverwarring

Lagere huizenprijzen compenseren voor hogere werkloosheid

Nieuwbouw valt veel duurder uit

Amsterdammers tevredener over woning en buurt

Architectuur Imposante gebouwen

CNV vreest meer ongelukken in bouw door Polen

Kraken moet ondanks 80000 lege huizen

Kopen, kopen, want we vervelen ons

CFV Investeringen van corporaties in de lift

Woningcorporaties deelname vernieuwingsoffensief Bouw

Gemeenten gaan vernieuwing bouw stimuleren

Hoe verdeel je een woning na een echtscheiding

Hoe verdeel je een huis als je gaat scheiden

Deltawonen presenteert 100000 euro woning

DNB vreest negatieve gevolgen loongolf

Honderden nieuwe huizen en bedrijven

Spannend leven in bijzondere woning

Woning voor ongeveer 150000 euro

Vertrouwen in bouw aanzienlijk gestegen

Geen vrije toegang voor Polen voor 1 maart 2007

Londen dreigt New York te verdringen

Oude pandjes wijken voor nieuwbouw

Pas medische test huizenkoper vanaf kwart miljoen

Lasten huiseigenaren in Nijmegen fors omhoog

Gevelisolatie voor huizen langs spoor

Bouwverkeer rijdt illegaal door Amsterdam

Transparantie bouw bovengemiddeld

Grens voor medische test huizenkoper moet omhoog

Huiseigenaren vinden woningisolatie vaak te duur

Klusjesmarkt maakt goede kans

Onderzoek betonrot begane grondvloeren

Variobouw wint prijsvraag materiaalzuinige woningen

Breda wil energiezuinige woningen

Dan heb je wel een baan, maar nog geen huis

Amsterdam heeft 14.000 spookwoningen

Hoe eerlijk gaat het kopen van een huis via sms

Corporaties bouwen genoeg huurwoningen

Omwonende vanaf het begin betrekken bij bouw

Middenbedrijf in bouw krijgt het erg moeilijk

Slecht mobiel bellen door renovatie woningen

Wat meer huizen en minder flats

Gemeente Wageningen verkoopt bijna al haar woningen

Gemeente Alphen koopt bestaande huizen op

Uitzicht op meer (nieuw)bouw voor starters

Opinie: Generatieoorlog op de woonmarkt

Huren voorlopig niet vrijgegeven

Huizenprijzen de ontwikkeling van 1995-2005

Prijsstijging op huizenmarkt zet door!

Einde van de lage rente lijkt in het zicht

Kinderen worden sneller duurder dan huizen!

Zes miljoen boze polishouders doemen op voor verzekeraars

Forse celstraf uitgesproken voor bouwfraude

Internationale bouwproductie in 2020 bijna verdubbeld

Einde aftrek hypotheekrente miljardenstrop voor bouwsector

Rotterdam pakt hypotheekfraude aan

Forse groei bouwproductie Oost-Europa

Bouw reageerde paniekerig op vermeende schaduwboekhouding

Miljoenenwinst bij doorverkoop veilingwoningen

Verkopen bestaande huizen VS boven verwachting

Waar stijgen de huizenprijzen het hardst

CNV pleit voor keuze langere werkweek bouw

Ik wil er graag wonen dat is mijn belang

Schaduwboeking in bouw is nep

Weer lastenverlaging voor meeste burgers en bedrijven

De bouwbranche is het eens met kritiek op veiligheid

Twee jaar cel voor bouwfraudeur

Parkeergarage en supermarkt ontruimd na constructiefout

Huizenmarkt laat groeiverschillen zien in Oeso–landen

Woning opgebouwd uit gebruikte materialen

Scherpe luchtfotos bedienen bouw op maat

Duurzaam bouwen ingevoerd als de norm

Aantal nieuwbouwwoningen fors omhoog

Hoe complexer de bouw hoe groter meerwaarde 3D

Rare huizen voor asocialen in trek bij steden

Proef met energiebesparende bouw

Slechte coördinatie in de bouw oorzaak ongelukken

SKW Certificatie presenteert WoonKeur Bestaande Bouw

Zuid-Korea bouwt slimme huizen

Legaliseer het recreatief recreatieve wonen

Huurder moet eigen woning kunnen kopen

Nog steeds te veel late betalingen in bouwsector

Ondergrondse Bunker met plaats voor 200.000 Chinezen in Shanghai

Bouwsector opgeschrikt door nieuwe schaduwboekhouding

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bouw van een megastad nabij Paramaribo gestart

BAM verhoogt doelstelling winstmarge in 2009

Verkoop nieuwe huizen VS daalt, prijzen stijgen

De groei van de woningbouw in Nederland vlakt af

Verkopen bestaande huizen VS veren onverwacht op in oktober

Bunschoten tegen bouw 36 windmolens op kust Eemmeer

Bewoners vereniging van eigenaars willen zelf hun woningen renoveren

Suriname heeft geen geld meer voor bouw poli binnenland

Belangenclubs onderzoeken beleggingsverzekering

Doorstroming door duurdere huizen

Volgend jaar nog geen bouw voor starters

Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid

Onderzoeksraad, samenwerking in bouw ontbreekt

Jarenlange aandacht voor verstandig energieverbruik

Gemeentelijke heffingen volgens VNG alleszins redelijk

BAM Woningbouw wil 25 procent van omzet halen uit opknappen

Huizenmarkt uiteindelijk heeft de markt heeft altijd gelijk

Er lijkt zich een dipje te vormen op huizenmarkt

Bouw verdiende 15 tot 25 miljard aan fraude

Verkoop huizen lijkt moeizaam te verlopen

Koopwoningen zijn net zo betaalbaar als 20 jaar terug

Geen huizen maar wel weer werk

Niet morrelen aan hypotheekrente-aftrek

Tweederde huiseigenaren in problemen na afschaf renteaftrek

Alle partijen schieten tekort woningmarkt topic in de verkiezingsstrijd

In China kan alles ook als het onmogelijk is

Olympische Spelen 2012 - Enorme kansen voor Bouwend Nederland

Braziliaanse bouwer Moro brengt draaiende appartementen op de markt

Stijging van huizenprijs geeft het beeld vlakt af

Huizenprijzen gaan nog steeds wel flink omhoog

Alles en informatie over Onderhoud van uw woning

Fonds voor starters kan huizenprijs opdrijven

Kamerlid verzweeg kennis bouwfraude

Eigen Huis wil kooprecht voor huurders

Nieuw over het Meldpunt Bouwfouten

Wethouders pleiten voor woningbouw starters

Daling in nieuw verkochte huizen in VS zet door

Stukken beton vallen van gevel parkeergarage

Gemeentelijke woonlasten stijgen harder dan inflatie

HRA plan SP gooit woningmarkt definitief op slot

Huizen te koop onder marktprijs

Woningen gestaag meer waard

Banken rekenen te veel boete (boeterente) bij oversluiten

Jaarlijks 11 doden door koolmonoxidevergiftiging

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bos pleit voor meer huizen op platteland

Wijk met huizen zonder verwarming

Fiscus vindt meer corruptie in bouw

Woonlasten stijgen harder dan inflatie

Woonlasten dalen het sterkst in Ommen

Woonlast soms 13 procent hoger

Oudere bouwvakker krijgt 170 procent loon

Extra belasting brengt bouw in geldnood

NMa verlaagt boetes negen bouwbedrijven

Wouter Bos doodsbang voor de Wizard of Oss

Bouw weert Marokkanen

Hardere aanpak fraude bouwers

Nieuwbouw zit in de lift

Beperk de rente-aftrek

Boemendaal is de duurste gemeente in Nederland om een huis te kopen

De verkoop van woningen aan huurders stagneert

Stijging starters in bouw

Eigenaren Zevenaarse huizen vinden onderzoek verzakking niet compleet

Groothandel en bouw profiteren goed van opleving

Zoekallehuizen Google van huizenmarkt

Haast met bouw voor starters

Bouw koopwoningen in economische groeigebieden

Ruimte voor huizen in Oosterland

Problemen met onderhoud Vinex-woningen afgezwakt

Meer huizen rond Amsterdam nodig

Omgevingsvergunning dringt papieren rompslomp terug

Huizen in Leiden opnieuw duurder geworden

Vocht en vochtproblemen in uw woning

Laat gezondheid geen spelbreker zijn bij koop eigen huis

Aanleg rotonde dreigt huis te halveren

VEB bouwbedrijf te goedkoop overgenomen

Huizenkoper valt op de buitenkant

Beleggingspolis raakt uit de gratie

Onderzoek advies bij hypotheek

Speurders Huizen bij vergissing te koop aangeboden

Dan is de eigenwoningregeling niet van toepassing

Huis kopen informatie

Huis keuren informatie

Bouw zet deeltijdwerk in tegen vergrijzing

Wanneer is een rottende manta of kwaaitaal vloer geen ernstig gebrek

Stijging index woningwaarde het Kadaster

Hogere huren treffen grote steden

Provincies dwingen bouw tot vergaande vernieuwing

Huizen staan langer te koop

Isolatietips isolatie tips met betrekking tot daken

Huizen voor senioren en starters

Orderportefeuille bouw stevig gegroeid

Sterke toename draadloos werken in de bouw verwacht

Grote vlucht toename bouwtechnische keuringen bij aankoop van een woning

Koopsom woningen minimaal gestegen in september

Kabinet legt regels bouw langs meetlat

Te veel woningbouw in Groene Hart

Zelf sparen voor aflossing hypotheek

Spanjaarden bouwen maar raak

Onderhoud monument is niet af te dwingen

Nieuw leven monumentale huizen

Begeleiding bij omscholing in de bouw

Wat is een woonkeurmerk bouwtechnische keuring eigenlijk

Huizen in Belgie weer stuk duurder

Illegale bouw valt reuze mee

Tweede huis, geschikt als belegging of voor de oude dag

Meer woningbouw nodig in Noord-Holland

Werkgelegenheid bouw groeit sterk

Je kunt niet alle huizen verbouwen

Strenger toezicht op bouw hoofdconstructeur terug op de bouwplaats

Wanhopig door wateroverlast en vochtproblemen

Belasting kan fors omlaag als politiek dat zou willen

Prijs van koophuizen blijft stijgen

Meer huizen verkocht zonder makelaar

Starterslening smeert de huizenmarkt

Recordaantal woningen te koop

Woningbouw groeit met tien procent

0Oost-Europese klussers goedkoper maar bij lekke dakkapel

Oneerlijke concurrentie in de woningbouw

Heipaal van piepschuim revolutie

Gevaar verkrotting nieuwe woningen valt wel mee

Met diversiteit dramatisch personeelstekort in bouw te lijf

Starterslening smeert de huizenmarkt

Alle informatie betonvloeren  

Alle informatie over appartementvloer

Bekistingsplaatvloer of Breedplaatvloer

Alle informatie over kanaalplaatvloer

Alle informatie over PS-isolatievloer

Alle informatie over ribbenvloer

Alle informatie over PS-Isolatievloer

Alle informatie over skeletplaatvloer

Gietbouw in alle bouwsectoren

Alle informatie over Isolatieplaatvloer

Alle informatie over Poly-Plaatvloer

Holle baksteenvloer elementen

Alle informatie over Manta vloeren

Alle informatie over kwaaitaal vloeren

Alle informatie over ps-funderingsbekisting

Veel onvrede over Poolse klusjesmannen

Bouw heeft grote klus aan verkrotting

Van zeepbel naar zeepbel

Fraude met taxaties

FNV Bouw Versterken weerbaarheid bouwvakkers in cao

Wet en regelgeving blijft de bouw frustreren

Veel schilders werken met gevaarlijke verf

Dekker Neerwaartse trend woningbouw gekeerd

Hypotheek hoger door fraude

Alles over platte daken

Starterslening druppel op gloeiende plaat

Stijging overtredingen illegalen in bouw

Woningmarkt wordt toegankelijker

Vervanging hypotheekrenteaftrek leidt tot meer welvaart

Bouwbedrijven krijgen lagere boetes van NMa

Woningtekort houdt nog jaren aan

Niemand wil werken in de bouw

Ruim aanbod betaalbare woningen

Druk op nieuwbouwsector neemt toe

Weer vertrouwen in de bouw

Bouw-beerput gaat langzaam open

Waterschappen dragen bij aan vernieuwing bouw

Energie prestatie advies in het kort

Energiebesparing wordt nog maar mondjesmaat toegepast

Energiekosten verminderen door het transparant maken van de energiebehoefte

Europese ontwikkelingen met betrekking tot energie EPBD

Wat is duurzame energie alle informatie

Dekker wil ministerie voor woningmarkt

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwbranche moet ventilatieproblemen aanpakken

Schaduw over zonne-energie in Nederland

Tekort vaklieden en komst Polen bedreigen bouw

Schooljeugd wil niet werken in de bouw

Koper doet weer vaak hoger bod

Nieuwe overnamegolf in de bouw

Koophuis in jaar tijd 6,5 % duurder

Amerikaanse huizenmarkt vertraagt in snel tempo

Bouw op weg naar nieuwe fusiegolf

SEV houdt pleidooi voor particuliere bouw

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwkosten kunnen echt vele malen lager

Gemeenten vaak te laat met bouwvergunningen

Zeist bouwt starterwoning onder 130.000 euro

Bouw vraagt te veel rente

Kopers nieuwbouwhuis klagen over hoge grondrente

Bouwvakker wordt schaars, sector vergrijst in rap tempo

Momenteel 15.000 vacatures in de bouw

Gezamenlijk bouwen steeds populairder

Let op makelaar maakt huis groter dan het is

Minister voor de Woningmarkt

Renteaftrek huidige regeling juist heel gunstig voor lage inkomens

Zwarte lijst voor zwaar bouwverkeer

Lucratief landjepik brengt huizenmarkt in ademnood

Huizenprijs stijgt flink

IMF pak de fiscale behandeling van de woningmarkt aan

Bouw stapt langzaam af van collectieve vakantie

Bouw van jongerenwoningen stopgezet

Bouw van zorghotel in Dalfsen

Bouwstop kan leerling raken

Rechter beperkt verrekening overwerk in bouw

Soms houdt iemand een bouwtekening op zijn kop

Oplossing voor de bouw ligt in minder regels

FNV Bouw wil naast vorstverlet ook hitteverlet

Toetsing van werk door collegas in de bouwwereld

Veel interesse voor bouw van nieuwe kerncentrale

Constructiefouten vaker oorzaak instortingen

Vereniging Eigen Huis woest op De Hypotheker

Te veel instanties betrokken bij bouw

Poolse klusser ja of nee

Gekte keert terug op huizenmarkt

Postbank start makelaarsdiensten

30 procent bouwbedrijven had zwartwerkers in dienst

Aannemers ontkennen bouwfouten

Baan in bouw trekt jeugd niet

NVM maakt zich zorgen over starters huizenmarkt

Balkoninspecties in Rotterdam

Het gaan om de woonlasten, niet om hypotheekrenteaftrek

Jacht op illegale klussers

Zorgen over snelle stijging huizenprijs

Digitalisering beroert makelaarswereld

Het hoge H-woord moet eruit

Huizenmarkt wordt opnieuw krapper

Nederlandse huizenmarkt kan sterk blijven

WK-voetbal slecht voor huizenmarkt

Huizenprijzen gingen in mei door het dak

Voorkom verbouwingsellende en dramas

Huiseigenaar stemt voor aftrek rente

Een huis per uur bouwen

Nederlandse economie trekt verder aan

Rioolrecht moet flink omhoog

Stijgende materiaal- en brandstofprijzen zetten bouw onder druk

Bouw nieuwe huizen neemt vlucht

Bouw trekt heel veel kijkers

Gemiddelde koopsom woning 202.329 euro

Betaal ik ook te veel hypotheekrente ?

NHG nu in heel Nederland mogelijk

Stuntende makelaars spekken banken

Vaste klanten bij hypotheekrente duur uit

Klantgericht Bouwen biedt bouwers nieuwe diensten

2 Bloemkolen en een huis

Huizenverhuur Steenrijk

Steeds minder verhuizingen

Eigen Huis klaagt bij NMa over makelaars

Eigenaar verkoopt vaker zelf woning

Energielabel gunstig voor zuinige bouw

Huizenmarkt Oorlog om een goudmijn

New Economy 2 het monster is terug

Wrakke funderingen blijven huizen steunen

APK-keuring van huizen door Cogas scoort goed

Prijsstunter Makelaarsland vindt zichzelf heel gewoon

Veel huizen onderverzekerd bij brand

Groene Hart krijgt 1 miljard

Provisies niet in financiele bijsluiter

Supermarkt gaat huizen verkopen

Bouw nieuwe woningen neemt toe

Verkopen nieuwe huizen VS stijgen in maart

Actie voor huizen starters

Kopers kwaad op makelaars

Geen huizen maar groen

Energielabel voor gebouwen goedkoper

Dekker presenteert energielabel voor huizen

Fors meer huizen verkocht

Te veel huizen gepland in Groene Hart

Vinex-wijken leeg door scheidingen

Zware belasting bouw door regels

Lagere overdrachtsbelasting voor energiezuinige huizen

Hoge winsten behaald bij bouw woningen vinexwijk

Tijdelijke bouw moet veiliger

Tips bij de aankoop van een appartement

Veel gebouwen en huizen niet rolstoeltoegankelijk

Markt koopwoning verziekt

Wijk knapt niet op van dure huizen

Zalm moet hypotheekbonus afschaffen

Nooit meer schrikken van WOZ-waarde

Starter is verwend kind

Huizenbezit Afschaffen ondenkbaar

Wereldeconomie blijft groeien dankzij of ondanks huizenmarkt

Hypotheekrenteaftrek weer onder vuur

Vestia schrapt drie euro.htm

Koper kiest steeds vaker voor bouwtechnische keuring!

'Buurman' legt zijn hypotheek uit

Brussel waarschuwt weer tegen aftrek hypotheekrente

Bouwtechnische keuringen steeds vaker uitgevoerd

WOZ in De Bilt niet buitensporig hoog

Zalms ozb-blunder blijkt een boemerang

Verbouwen met een Pool

10 vragen over uw inkomstenbelasting

CDA wil fonds voor starter op woningmarkt

Een-huis-kopen-een-huis-goed-onderhouden

Start fonds om verpaupering woningen te remmen

Zoekallehuizen.nl mag aanbod makelaars tonen

Pensioenen waardevast

Postbank verhoogt hypotheekrente

Prijzenslag barst los op markt voor hypotheken

Rabobank wijzigt hypotheekrente

Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd

CZ ziekenhuis fraudeerde voor meer dan 1 miljoen

Gepensioneerden betogen tegen nieuwe zorgwet

VWS roept artsen op onverzekerden te melden

Menzis is strenger over opzeggen dan Achmea en De Friesland

Gemoedsbezwaarde heeft recht op AWBZ-verstrekking

Ongezonde leegloop van Damrak

Grens volgend jaar open voor Polen

Extraatje_voor_Zalm

Ouder huis voordelig opknappen

Leegstand huursector niet uitzonderlijk hoog

Linkse leugens Kom nou, hier zijn de feiten

Makelaars moeten wel lunchen

Antispeculatiebeding botst niet met Huisvestingswet

Forse correctie Amerikaanse huizenmarkt op komst

Huizenmarkt komt rustig op stoom

Meer dan 50.000 ZZP-ers in de bouw

Omgeving meer waard dan omvang koopwoning

Satelliet vervangt bouwinspecteur

Advertenties

 

Bouwtechnisch onderzoek

Ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring

Energielabel woningen

Bouwkundige keuring

Bouwtechnische inspectie

Bouwadvies

Onderhoudsplan

Bouwkundig adviesbureau

Aankoopkeuring

Bouwkundige inspectie

Woningkeuring

Bouwkundig onderzoek

Bouwkeuringen

Bouwtechnisch onderzoek

Huis keuren

Woning keuren

Bodem onderzoek

Keuring verkoop

Technische keuring

Energielabel

Energielabel Woning

EPA

EPBD

Energielabel

energiecertificaat

energieprestatiecertificaat

energie prestatie advies

energie prestatie certificaat

Dolfijnen

afbeelding dolfijn

http://www.ribouw.nl

http://www.webspire.nl

Weblink voor herbie